CoverOK400

ด้วยทางคณะศิษย์ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก แห่งวัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง ได้จัดพิมพ์ "หนังสือยาใจ" แจกจ่ายเป็นธรรมบรรณาการแก่สาธุชนท่านผู้มีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา เพื่อบังเกิดความซาบซึ้ง ประทับใจในธรรมะอันเรียบง่าย ถ่ายทอดจากจิตไปสู่จิตของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ยังบังเกิดความสว่างไสว สะอาด สงบขึ้นในจิตในใจ จึงได้มีศรัทธาพิมพ์หนังสือยาใจ ๑๐,๐๐๐๐ เล่ม เพื่อเป็นธรรมบรรณาการแก่ท่านผู้ใฝ่ใจทั้งหลาย ให้เจริญก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ยิ่งๆขึ้นไป จนก้าวพ้นจากความทุกข์และสิ้นทุกข์ ด้วยกันทุกคนทุกท่านตลอดไป

คณะศิษย์ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

 

CoverSub400.jpg
CoverSub2_800.jpg
LastCover400.jpg
 

คำนำฉบับอินเตอร์เน็ต

สำหรับหนังสือยาใจฉบับอินเตอร์เน็ตใน www.YaJai.com นี้ ผู้สร้างเว็บนี้ได้กราบขออนุญาตจากหลวงพ่อสุชิน ปริปุณฺโณ ท่านเจ้าอาวาส วัดธรรมสถิต นำเนื้อหาในหนังสือมาจัดทำเป็นเว็บจะได้ช่วยเผยแพร่วิธีฝึกปฏิบัติธรรมอีกแรงหนึ่ง และจะได้ใช้เว็บนี้ประกาศข่าวและกำหนดการงานบุญของวัดธรรมสถิตให้ทราบกัน

เนื้อหาจากหนังสือยาใจแทบทั้งหมดในเว็บนี้ ได้มีผู้ศรัทธานามว่า คุณมุก กรุณาพิมพ์ไว้ที่ http://larndham.net/index.php?showtopic=26214&st=0 และวิธีฝึกสมาธิแบบอานาปานสติแบบที่ ๒ ได้มีผู้ศรัทธานามว่า mayrin กรุณานำไปพิมพ์ไว้ที่ http://larndham.net/index.php?showtopic=26214&st=0 จึงทำให้ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ใหม่ทั้งหมด ช่วยประหยัดแรงและเวลาในการสร้างเว็บนี้ไปได้มากทีเดียว จึงขอขอบคุณ คุณมุก กับ คุณ mayrin ไว้ ณ ที่นี้ และขอร่วมอนุโมทนาบุญกุศลของทั้งสองท่านด้วย

เว็บนี้สร้างขึ้นในแบบ blog ซึ่งจะแสดงเรื่องล่าสุดไว้ในหน้าแรกโดยเรียงลำดับจากหลังสุดไปแรกสุด หากต้องการอ่านเรื่องใด ขอให้คลิกรายชื่อหัวข้อใต้คำว่า Categories ซึ่งจะแสดงหน้ารายชื่อเรื่องที่เกี่ยวข้องให้คลิกอ่านรายละเอียดกัน

เว็บนี้เพิ่งเกิดขึ้น แน่นอนว่ายังต้องปรับปรุงแก้ไขอีกมาก หากท่านใดต้องการให้คำแนะนำ ส่งข่าวของวัดธรรมสถิต รูปภาพ หรือมีเนื้อหาอื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่งอยากนำมาร่วมบันทึกไว้ในเว็บนี้ กรุณาส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หากเว็บนี้มีข้อผิดพลาดอย่างใดก็ตาม ขอให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้สร้างเว็บนี้เอง ทางวัดธรรมสถิตมิได้มีส่วนต้องรับผิดด้วยแต่อย่างใด

สมเกียรติ และ กฤษณพร ฟุ้งเกียรติ มกราคม 2551

 

 

Go to top