เชิญร่วมพิธีน้อมบูชาคุณอุทิศกุศลถวายแด่ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560

คณะศิษยานุศิษย์ของท่านพ่อเฟื่อง โชติโก วัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง ร่วมจัดพิธีน้อมบูชาคุณอุทิศกุศลถวายแด่ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก เนื่องในวาระมรณภาพครบรอบ 31 ปี ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 

เวลาประมาณ 15.00 น. ทำพิธีบวชเนกขัมมะ

ตอนเย็นเวลาประมาณ 17.30 น คณะสงฆ์สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต กว่า 50 รูป ร่วมสวดพระพุทธมนต์น้อมบูชาคุณ อุทิศกุศลถวายแด่ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก เนื่องในวาระมรณภาพครบรอบ 31 ปี

เวลาประมาณ 19.00 น ฟังพระธรรมเทศนาของท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม

เช้าตรู่มีพิธีตักบาตร ที่ศาลาหอฉัน วัดธรรมสถิต

เวลา 11.00 น ท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ แสดงพระธรรมเทศนา บริเวณพระมหาเจดีย์ศรีธรรมสถิต
จากนั้นพระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล น้อมบูชาคุณอุทิศกุศลถวายแด่ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

เรียนถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร 081-454-8658

 

Go to top