ให้ดูธาตุ การดูธาตุเมื่อรู้จักธาตุทั้ง 6 ให้ประสานธาตุทั้ง 6 นี้ ให้รวมเข้ามาเป็นอันเดียวกัน แล้วพยายามเพ่งให้มีพลัง ให้เหนียวแน่น จะเกิดพลังรวมขึ้นจนจิตอิ่ม กายอิ่ม

เมื่อธาตุสามัคคีแล้วจะมีความอิ่ม ความเต็มของธาตุ เมื่ออิ่มแล้วเขาจะวางตัวของเขาเองเป็นหนึ่ง ธาตุก็เป็นหนึ่ง จิตก็เป็นหนึ่ง แล้วให้กลับเข้ามาดูจิต นึกอยู่ที่จิตนั้น เรียกจิต เพ่งจิต จนเกิดความรู้ขึ้น

แล้วปล่อยทั้งความรู้ และทั้งความเห็นพร้อมกัน ไม่ให้มีอะไรเหลือ แม้แต่ตัวปัจจุบันที่รู้อยู่ก็ให้ปล่อยวางเท่านั้น ก็จะเกิดปัญญาญาณขึ้นมาเอง เรื่องวิธีการนั่งสมาธิก็จบ

คัดลอกจาก จดหมายถึงลูกศิษย์ที่ฮ่องกง

27 กรกฎาคม 2521

Go to top